• theplasticmove

Plastik Kirliliği İklim Değişikliğine Nasıl Etki Ediyor?

En son güncellendiği tarih: 4 Kas 2020

Plastik, okyanuslarda yaygın bir bileşen haline geldi ve dünya çapında neden olduğu yoğun

kirlilik, zaten bozulmuş iklim için de artan bir tehdit oluşturuyor. Plastik yaşam döngüsünden kaynaklanan sera gazı salınımı, gözlemlenen küresel sıcaklık artışına fazladan basamak ekliyor. Plastik endüstrisi yakın gelecekte büyük bir üretim genişlemesi planlıyor, bu nedenle önümüzdeki on yıl içinde bu problemin daha da artması bekleniyor.

Neredeyse her plastik parçası, fosil yakıt olarak başlar ve yaşam döngüsünün her aşamasında sera gazları salınır. Plastiğin yaşam döngüsünün aşamaları şu şekilde sıralanabilir:

Fosil yakıt çıkartma ve taşıma, plastik arıtma ve üretim, plastik atıklarının yönetimi ve okyanuslar, su yolları ve kara üzerindeki devam eden etkisi.

Plastik yaşam döngüsünden kaynaklanan iklim etkileri yeterince ölçülmemiş ve yeterince

anlaşılamamıştır. En az çalışılmış ve en az anlaşılmış olan bu etkiler, okyanuslarda yüzen plastikler gibi plastiğin çevreye salınması ile ortaya çıkıyor.Okyanus Plastiği ve Sera Gazı Salınımı

Son yıllarda, çevredeki plastik kirliliği giderek daha görülebilir hale geldi. Bunun arkasındaki bilim; küresel yoğunluğuna, dağılımına, ekolojik zararın kanıtlarına odaklandı. Ağustos 2018’de Hawaii Üniversitesi Mikrobiyal Oşinografi Merkezi’nde doktora sonrası araştırma öğrencisi olan Sarah – Jeanne Royer, plastik kirliliğinin artan yoğunluğunun iklim değişikliklerine katkıda bulunuyor olabileceğini gösteren bir çalışma yayınladı. Bu etkiler plastiğin güneş ışınlarına maruz kalmasının ve plastiğin çevrede yavaş parçalanmasının veya bozulmasının bir sonucudur.

Plastiğin çözünmesi ve bozulması, özellikle daha fazla plastik üretildikçe ve biriktikçe, artması beklenen, daha önceden fark edilmemiş bir sera gazı kaynağını temsil ediyor. Royer’ın çalışması ayrıca, dünya çapında kullanılan plastik türleri arasında, günümüzde okyanusa atılan en yaygın plastik olan düşük yoğunluklu polietilenin; metan (güçlü bir sera gazı), etilen, etan ve propilen salınımını en yüksek oranda yaptığını ortaya koydu. Çalışma, doğrudan güneş ışığına maruz kalan (suyla temas etmeden) plastiğin daha da fazla gaz ürettiğini gösterdi. Okyanuslardaki ve karasal ortamdaki plastik hacmi arttıkça bu salınımlar artmaya devam edecek.

CO₂'u Düzenleyen Plankton’un Temel Rolü Değişebilir


Okyanus plastiğinin bir başka potansiyel dolaylı sera gazı etkisi, bilimsel literatürde yeni yeni ortaya çıkmaya başladı ve okyanus besin zincirlerinin temelini oluşturan planktonik organizmaların sağlığı üzerindeki etkisiyle ilgisi var.

Fikoplankton ve zooplanktondan oluşan bu planktonik topluluklar, yüzeydeki karbondioksiti yakalayarak ve yüzyıllarca depolandığı atmosferden uzak derin okyanuslara taşıyarak, okyanusların karbon döngüsünde önemli bir rol oynar.

Bu planktonların da diğer deniz canlıları gibi, metabolizmalarına, üreme başarılarına ve ölüm oranlarına önemli etkileri olmasıyla birlikte giderek daha büyük miktarlarda mikroplastik yuttuğuna dair artan kanıtlar bulunmakta.

Bu alanda daha ileri araştırmalara ihtiyaç duyulmasına rağmen, mikroplastiklerin, okyanusun atmosferde biriken CO₂ ve diğer sera gazlarını depolama ve emme yeteneği üzerindeki etkisi önemli sorular ortaya çıkarmaktadır.

Dünya okyanusları antropojenik sera gazları için en büyük ve tek doğal yutağı sağlar ve bunun yokluğunda fosil yakıt yakmanın iklim üzerine etkileri önemli ölçüde büyük olur. Sanayi çağından bu yana, okyanuslar atmosferik antropojenik CO₂'nin yüzde 30 ila 50'sini absorbe etti. Eğer okyanusun CO₂ absorbe etme yeteneğini değiştirirsek, atmosferde, daha önceden fitoplanktonlar tarafından absorbe edilen CO₂’nin ve diğer zararlı gazların arttığını ve böylece iklim değişikliğine katkıda bulunduğunu göreceğiz.Çeviren: Gökçe Yetişer

Kaynakça: theweathernetwork.com/ca/news/article/

plastic-pollution-is-contributing-to-climate-change-greenhouse-gas
47 görüntüleme